เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว ฿5,500 สินค้าหมดชั่วคราว

งานหัตถศิลป์ทองคำ เทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว ฿5,500 สินค้าหมดชั่วคราว รหัสสินค้า 2525-911 ขนาดกรอบ 25×25 cm. เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งมั่งมี และมีอายุยืนตวามชื่อ “ฮก ลก ซิ่ว” จะช่วยส่งเสริมต่อผู้ที่ได้บูชานั้นเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภเข้ามาเสมือ อย่างมั่งคั่ง และอายุยืนนาน