วัดพระศรีสรรเพชญ์ ฿7,500

วัดพระศรีสรรเพชญ์ รหัสสินค้า PA05 ขนาดครอบ 15x35x20 cm. ฿7,500   วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา หนึ่งในมรดกโลกตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา