มาลัยดอกมะลิ (มั่งมีศรีสุข)฿3,000

มาลัยดอกมะลิ (มังมีศรีสุข) รหัสสินค้า PA32 ขนาด 16×19 cm. ฿3,000   มาลัยดอกมะลิ สัญลักษณ์แทนใจ น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณการขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

มาลัยดอกมะลิ ฿4,000

มาลัยดอกมะลิ รหัสสินค้า PA26 ขนาด 20×22 cm. ฿4,000   มาลัยดอกมะลิ สัญลักษณ์แทนใจ น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณการขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ