BLCP Power Limited

งานหัตถศิลป์ประกาศนียบัตรทองคำ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ขนาดกรอบ 20×23 cm. งานหัตถศิลป์ประกาศนียบัตรทองคำและงานแผ่นภาพทองคำ

ช้างคู่มงคล ฿4,800

ช้างคู่มงคล ฿4,800 รหัสสินค้า 2030-8327 ขนาดกรอบ 20×30 cm. สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ สื่อถึงความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจที่มีคุณค่าสูงสุด แสดงถึงความมีอำนาจอย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่ จึงเสริมความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองแก่ธุรกิจและผู้ได้รับ

ช้างไทยมงคล ฿2,800.00

ช้างไทยมงคล ฿2,800.00 รหัสสินค้า 1818-8188 ขนาดกรอบ 18×18 cm. สัญลักษณ์แห่งการอวยพร ที่สื่อถึงมั่นคงมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว แลพผู้ที่ได้ครอบครอง รายละเอียดสินค้า

ช้างไทย ฿15,000

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างไทย ฿15,000 รหัสสินค้า 4264-993 ขนาดกรอบ 42×64 cm. เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์ที่มั่นคง แสดงถึงความสงบสุขร่มเย็นต่อครอบครัว ช่วยเสริมความก้าวหน้าความเป็นมงคลแก่ผู้ได้รับ รายละเอียดสินค้า