กล้วยไม้ ฿4,200

กล้วยไม้ รหัสสินค้า PA18 ขนาด 10×19 cm. ฿4,200   กล้วยไม้ สัญลักษณ์แห่งความประเสริฐตัวแทนความรัก และความงดงามอันละเมียดละไม

มาลัยมะลิ ฿4,200

มาลัยมะลิ รหัสสินค้า PA15 ขนาด 10×19 cm. ฿4,200   มาลัยมะลิ สัญลักษณ์แทนใจ ระลึกถึงผู้มีพระคุณ การขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ