งานแสดงสินค้าของขวัญสำหรับองค์กร

งานแสดงสินค้าของขวัญสำหรับองค์กร พบกับสินค้าและของขวัญพรีเมี่ยมสำหรับองค์กร หัตถศิลป์ทองคำ 99.9% การนำความงดงามของงานประณีตศิลป์ ถ่ายทอด เรื่องราวความเป็นมงคล ลงบนแผ่นทองคำด้วยวิธีการ ฉลุ-ดุน เพื่อให้เกิดมิติและนำมาจัดวางองต์ประกอบ บนกรอบรูป กลายมาเป็นงานหัตถศิลป์ทองคำ อันทรงคุณค่า พร้อมสำหรับเป็นของขวัญในวาระและเทศกาลต่างๆ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้รับ งานรูปปั้นทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ด้วยความสวยงาม ความดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับการอวยพรในวาระโอกาศต่างๆ ทั้งวาระการอวยพร วันเกิด  อวยพรขึ้นบ้านใหม่ อวยพรเกษียณอายุ อวยพรเลื่อนตำแหน่ง ลูกค้าสามารถเยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ในงานจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าของขวัญ และงานแสดงสินค้าภายในบ้าน ได้ที่ Hall EH 99 บูท S 13, 15 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 10.00-21.00 น. ณ ไบเทค บางนา