สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ฿3,000

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รหัสสินค้า PA52 ขนาด 18×18 cm. ฿3,000   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) พระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรที่เป็นที่เลื่อมใสและเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนไทย วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน