กล้วยไม้ ฿4,200

กล้วยไม้ รหัสสินค้า PA18 ขนาด 10×19 cm. ฿4,200   กล้วยไม้ สัญลักษณ์แห่งความประเสริฐตัวแทนความรัก และความงดงามอันละเมียดละไม

ดอกบัวมงคล ฿4,200

ดอกบัวมงคล รหัสสินค้า PA13 ขนาด 10×19 cm. ฿4,200   ดอกบัวมงคล สัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีราชินีแห่งไม้น้ำ