วัดอรุณราชวราราม ฿4,000

วัดอรุณราชวราราม รหัสสินค้า PA06 ขนาดครอบ 14x12x15 cm. ฿4,000   วัดอรุณราชวราราม วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร