สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ฿3,000

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รหัสสินค้า PA52 ขนาด 18×18 cm. ฿3,000   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) พระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรที่เป็นที่เลื่อมใสและเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนไทย วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

ลูกท้อมงคล ฿3,000

ลูกท้อมงคล รหัสสินค้า PA51 ขนาด 18×18 cm. ฿3,000   ลูกท้อมงคล สัญลักษณ์แห่งการอวยพร ที่สื่อถึงความมั่นคง และยั่งยืนของครอบครัวแสดงถึงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว ทำให้ความรักของคู่รักยั่งยืน ไม่เปลี่ยนแปลง

พระพุทธชินราช ฿3,000

พระพุทธชินราช รหัสสินค้า PA50 ขนาด 18×18 cm. ฿3,000   พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในเมืองไทย โดยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หลวงพ่อโสธร ฿3,000

หลวงพ่อโสธร รหัสสินค้า PA49 ขนาด 18×18 cm. ฿3,000   หลวงพ่อโสธร พระพุทธศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปางสมาธิที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ของไทย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 2 3 29