สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

รหัสสินค้า PA52
ขนาด 18x18 cm.

฿3,000

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรที่เป็นที่เลื่อมใสและเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนไทย วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

ศิริมงคล

Call Center 094-289-8788 e-mail : sale@giftongold.com
Line ID : @preciousart