ประกาศนียบัตรทองคำ

 

 

ตัวอย่างผลงานโล่ห์ประกาศนียบัตร

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรมทางหลวง

กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

Bangkok Patana School