เต่ามังกร ฿2,800.00

เต่ามังกร ฿2,800.00 รหัสสินค้า 1818-8196 ขนาดกรอบ 12×18 cm. สัญลักษณ์แห่งการอวยพร ที่สื่อถึงความแข็งแกร่ง มีอายุยืน มีสุขภาพที่ดี มีความตั้งใจมุมานะ จึงนำไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จอย่างมั่นคงยืนยาว รวมถึงช่วยเพิ่มพูนด้านทรัพย์สินเงินทอง และป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย รายละเอียดสินค้า

เต่ามังกร ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เต่ามังกร รหัสสินค้า H1140 ขนาดกรอบ 18×18 cm. สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง มีอายุยืน มีสุขภาพที่ดี มีความตั้งใจมุมานะ จึงนำไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จอย่างมั่นคงยืนยาว รวมถึงช่วยเพิ่มพูนด้านทรัพย์สินเงินทอง และป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%