วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม ราคา ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รหัสสินค้า H1201 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

วัดไชยวัฒนาราม ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ วัดไชยวัฒนาราม รหัสสินค้า H1200 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนหลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสวยงาม ทั้งยังคงความเป็นไทยอยู่เสมอ ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า