หลวงพ่อโสธร ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ หลวงพ่อโสธร ขนาดกรอบ 18 x 18 cm. ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

หลวงปู่ทวด ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ หลวงปู่ทวด ขนาดกรอบ 18 x 18 cm. หลวงปุ่ทวด หรือนามว่า หลวงพ่อเหยียบน้ำทะเลจืด ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่เชื่อว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านมีอานุภาพพลังศักดิ์สิทะิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครง ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

สมเด็จโต ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ สมเด็จโต ขนาดกรอบ 18 x 18 cm. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฎิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส่ เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่ายังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่ พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

พระพิฆเนศ ฿3,900.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ พระพิฆเนศ ขนาดกรอบ 18×18 cm. เทพแห่งปัญญา วิชาความรู้ ในศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนการศึกษาทุกแขนง รวมถึงความสำเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งผลถึงความรักให้สุขสมหวัง และช่วยเสริมในทุกๆด้านของชีวิต ฿3,900.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

เทพ ฮก ลก ซิ่ว ฿3,900.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เทพ ฮก ลก ซิ่ว ขนาดกรอบ 18 x 20 cm. เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งมั่งมี และมีอายุยืนตวามชื่อ “ฮก ลก ซิ่ว” จะช่วยส่งเสริมต่อผู้ที่ได้บูชานั้นเกิดความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภเข้ามาเสมือ อย่างมั่งคั่ง และอายุยืนนาน ฿3,900.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

เทพ ไฉ่ ซิง เอี๊ย ฿3,900.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เทพ ไฉ่ ซิง เอี๊ย ขนาดกรอบ 18 x 20 cm. เป็นเทพเข้าแห่งความร่ำรวยของชาวจีน ที่ให้คุณทางด้านเงินทองและโชคลาภ ส่งผลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นในครอบครัวและทำให้สุขภาพแข็งแรง จึงขนานนามว่าเป็นเทพเข้าแห่งโชคลาภ ฿3,900.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

เจ้าแม่กวนอิม ฿3,900.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เจ้าแม่กวนอิม ขนาดกรอบ 18 x 20 cm. เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาและความรักเป็นพระโพธิสัตว์ ขอพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรี เพื่อแสดงออกกึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณณาต่อสัตว์โลก ฿3,900.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

รัชกาลที่ 9 ฿5,500.00 ฿2,900.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ รัชกาลที่ 9 ขนาดกรอบ 25 x 25 cm. จากราคาปกติ ฿5,500.00 ลดเหลือ ฿2,900.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1 2 3