พระพุทธโสธร ฿3,120 ฿3,900 -20%

พระพุทธโสธร ฿3,120 ฿3,900 -20% รหัสสินค้า 1820-658 ขนาดกรอบ 18×20 cm. พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา