พระพุทธชินราช ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ พระพุทธชินราช รหัสสินค้า H1131 ขนาดกรอบ 18 x 18 cm. พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

พระพุทธชินราช ฿3,400.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ พระพุทธชินราช รหัสสินค้า H1229 ขนาดกรอบ 21.5 x 24 cm. พระพุทธรูปสำคัญจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ฿3,400.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า