BLCP Power Limited

งานหัตถศิลป์ประกาศนียบัตรทองคำ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ขนาดกรอบ 20×23 cm. งานหัตถศิลป์ประกาศนียบัตรทองคำและงานแผ่นภาพทองคำ

ช้างคู่มงคล ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างคู่มงคล รหัสสินค้า H1217 ขนาดกรอบ 20×30 cm. เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ สื่อถึงความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจที่มีคุณค่าสูงสุด แสดงถึงความมีอำนาจอย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่ จึงเสริมความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองแก่ธุรกิจและผู้ได้รับ ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

ช้างไทยมงคล ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างไทยมงคล ขนาดกรอบ 18 x 18 cm. ช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงมั่งคั่ง และความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จึงช่วยเสริมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว แลพผู้ที่ได้ครอบครอง ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

ช้างไทยมงคล ฿3,600.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างไทยมงคล ขนาดกรอบ 21 x 21 cm. เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จ อํานาจ ความมั่นคง และความยิ่งใหญ่ ราคา ฿3,600.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ไก่มงคล ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ไก่มงคล รหัสสินค้า H1218 ขนาดกรอบ 20×30 cm. สัญลักณ์แห่งความราบรื่นในการทำงานทุกประเภท ช่วยกำจัดพลังด้านลบ ช่วยเสริมพลังที่ดี เสริมความเป็นสิริมงคลเพิ่มโชคลาภเงินทองแก่ผู้ได้รับ อีกทั้งยังเป็นนักษัตรประจำปีระกา ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

ช้างคู่มงคล ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างคู่มงคล รหัสสินค้า H1217 ขนาดกรอบ 20×30 cm. เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ สื่อถึงความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจที่มีคุณค่าสูงสุด แสดงถึงความมีอำนาจอย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่ จึงเสริมความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองแก่ธุรกิจและผู้ได้รับ ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ช้างยุทธหัตถี ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างยุตถหัตถี รหัสสินค้า H1202 ขนาดกรอบ 20×30 cm. ช้างยุทธหัตถีหรือเรียกว่าช้างศึก เป็นเอกลักษณ์ในสงครามของไทยในอดีตที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอย่างสง่างาม ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ช้างไทย ฿15,000.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างไทย รหัสสินค้า H1400 ขนาดกรอบ 42×64 cm. เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขความร่มเย็นและความอุดมสมบูรณ์ที่มั่นคง แสดงถึงความสงบสุขร่มเย็นต่อครอบครัว ช่วยเสริมความก้าวหน้าความเป็นมงคลแก่ผู้ได้รับ ฿15,000.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

ครอบครัวช้าง ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ครอบครัวช้าง รหัสสินค้า H1203 ขนาดกรอบ 20×30 cm. เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จ อำนาจ ความมั่นคง และความยิ่งใหญ่ ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

ช้างไทยมงคล ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ช้างไทยมงคล รหัสสินค้า H1129 ขนาดกรอบ 18 x 18 cm. เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จ อํานาจ ความมั่นคง และความยิ่งใหญ่ ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%