หลวงพ่อโสธร ฿5,500.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ หลวงพ่อโสธร รหัสสินค้า PF1002 ขนาดกรอบ 25×25 cm. เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ฿5,500.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

พระแก้วมรกต (ฤดูฝน) ฿5,500.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ พระแก้วมรกต (ฤดูฝน) รหัสสินค้า PF1001 ขนาดกรอบ 25×25 cm. พระคู่บ้านคู่เมือง ฿5,500.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

เทพ ไฉ่ ซิง เอี๊ย ฿3,600.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เทพ ไฉ่ ซิง เอี๊ย รหัสสินค้า H1157ขนาดกรอบ 21 x 21 cm. เป็นเทพเข้าแห่งความร่ำรวยของชาวจีน ที่ให้คุณทางด้านเงินทองและโชคลาภ ส่งผลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นในครอบครัวและทำให้สุขภาพแข็งแรง จึงขนานนามว่าเป็นเทพเข้าแห่งโชคลาภ ฿3,600.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

เทพ ฮก ลก ซิ่ว ฿3,600.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เทพ ฮก ลก ซิ่ว รหัสสินค้า H1167 ขนาดกรอบ 21 x 21 cm. โชคลาภ วาสนา อํานาจ อายุยืน ฿3,600.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

พระพิฆเนศ ฿3,600.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ พระพิฆเนศ รหัสสินค้า H115 ขนาดกรอบ 21 x 21 cm. เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา วิชาความรู้ ในศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนการศึกษาทุกแขนง รวมถึงความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งผลถึงความรักให้สุขสมหวัง และช่วยเสริมในทุกๆด้านของชีวิต ฿3,600.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

เจ้าแม่กวนอิม ฿3,600.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เจ้าแม่กวนอิม รหัสสินค้า H1160 ขนาดกรอบ 21 x 21 cm. เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาและความรักเป็นพระโพธิสัตว์ ขอพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรี เพื่อแสดงออกกึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณณาต่อสัตว์โลก ฿3,600.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

สัญลักษณ์ ॐ (โอม) ฿2,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ สัญลักษณ์ ॐ (โอม) รหัสสินค้า H1144 ขนาดกรอบ 18×18 cm. โอม สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ที่มาแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ ฿2,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

มังกรคู่ ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ มังกรคู่ รหัสสินค้า H1211 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นสัตว์มงคลที่มาจากสวรรค์ ที่แทนสัญลักษณ์ของการครอบคู่กัน มีความอ่อนโยนผสมผสานกับความแข็งแกร่งอย่างลงตัว รวมถึงความสื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1 4 5 6