มังกรคู่ ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ มังกรคู่ รหัสสินค้า H1211 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นสัตว์มงคลที่มาจากสวรรค์ ที่แทนสัญลักษณ์ของการครอบคู่กัน มีความอ่อนโยนผสมผสานกับความแข็งแกร่งอย่างลงตัว รวมถึงความสื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปลาอโรวานา ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ ปลาอโรวานา รหัสสินค้า H1213 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง มั่งคั่ง โชคลาภ อำนาจ บารมี เป็นปลานำโชค ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เรือสำเภามงคล ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ เรือสำเภามงคล” รหัสสินค้า H1212 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. สัญลักษณ์การอวยพรให้ธุรกิจ การค้า การงาน ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปราศจากอุปสรรค ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อวยพรจีน ฮก ลก ซิ่ว ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ อวยพรจีน “ฮก ลก ซิ่ว” รหัสสินค้า H1215 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. อักษรมงคลภาษาจีน “ฮก ลก ซิ่ว” มีความหายที่เป็นสิริมงคล 3 ประการ คือ การอวยพรว่า ขอให้ร่ำรวยด้วยทรพย์สินเงินตรา มีอายุยืนนาน พร้อมด้วยยศศักดิ์ยิ่งๆขึ้นไป ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อวยพรจีน เซิง ยี่ ชิ่ง โหลง ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ อวยพรจีน “เซิง ยี่ ชิ่ง โหลง” รหัสสินค้า H1216 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. ตัวอักษรสิริมงคลภาษาจีน “เซิง ยี่ ซิ่ง โหลง” มีความหมายที่แสดงถึงการอวยพรทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไป ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รหัสสินค้า H1201 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

วัดไชยวัฒนาราม ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ วัดไชยวัฒนาราม รหัสสินค้า H1200 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนหลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสวยงาม ทั้งยังคงความเป็นไทยอยู่เสมอ ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รายละเอียดสินค้า

มังกรคู่หงส์ ฿4,800.00

งานหัตถศิลป์ทองคำ มังกรคู่หงส์ รหัสสินค้า H1210 ขนาดกรอบ 20 x 30 cm. เป็นสัตว์มงคลที่มาจากสวรรค์ ที่แทนสัญลักษณ์ของการครอบคู่กัน มีความอ่อนโยนผสมผสานกับความแข็งแกร่งอย่างลงตัว รวมถึงความสื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ฿4,800.00 ราคาสินค้าดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

1 6 7 8