เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ทองคำ Precious Art 
ผลิตจากแผ่น ทองคำ 99.9%

ด้วยเทคโนโลยี Sputtering เป็นระบบการยึดแผ่นทองคำบนพื้นผิวของวัสดุอย่างอื่น
ในแวดล้อมของสูญญากาศและใช้แรงดึงดูดของไอออนเพื่อยึดให้ทองคำเป็นผิวเรียบ และเกิดความหนา-บาง ตามความต้องการ
จากนั้นนำแผ่นทองที่ผ่านการ Sputtering ด้วยกรรมวิธีการฉลุ ตัด ดุน ให้ขึ้นรูปเป็น 2 มิติ โดยช่างที่เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะขั้นสูง
บรรจงสร้างสรรค์ด้วยความพิถีพิกันและปราณีต ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นมงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าและความงดงาม

เรือสุพรรณหงษ์_1000-968x1024-white

งานรูปปั้นทองคำ 3 มิติ

เป็นการผสมผสานงานรูปปั้นทองคำและงานหัตถศิลป์ทองคำเข้าด้วยกัน
โดยชิ้นงานจะเป็นงานประติมากรรมนูนสูง ส่วนพื้นด้านหลังประดับตกแต่งด้วยงานหัตถศิลป์ทองคำ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ในงานหัตถศิลป์ทองคำ


การนำความงดงามของงานประณีตศิลป์ ถ่ายทอด
เรื่องราวความเป็นมงคล ลงบนแผ่นทองคำด้วยวิธีการ
ฉลุ-ดุน เพื่อให้เกิดมิติและนำมาจัดวางองต์ประกอบ
บนกรอบรูป กลายมาเป็นงานหัตถศิลป์ทองคำ
อันทรงคุณค่าเหมาะสาหรับมอบให้เป็นของที่ระลึก
สำหรับบุคคลพิเศษในวาระเทศกาลและการอวยพรต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประดับตกแต่งเสริมความมงคล
ให้กับบ้านและสำนักงานนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
และความเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
และความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้รับ